Comb N Ingredients

Each tablet contains equal amounts of 6x:
Calc phos (Calcium phosphate)
Kali mur (Potassium chloride)
Kali phos (Potassium phosphate)
Mag phos (Magnesium phosphate)